Handgemaakt Door Delfa Jewellery!

Delivery Truck

  Gratis Verzending     

  Winter Sale is LIVE

Privacy

Privacy

1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) Indien u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en, indien van toepassing, uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de in dit kader gecreëerde gegevens nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten zijn. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de wet op de gegevensbescherming (DSG) om uw aanvraag te beantwoorden en, indien uw aanvraag dient voor het sluiten van een overeenkomst, artikel 6, lid 1, onder b), van de DSG.

(3) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op in opdracht werkende dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder uitvoerig over de respectieve procedures informeren. Daarbij zullen wij ook de criteria voor de opslagperiode specificeren.


2 Uw rechten


(1) U heeft de volgende rechten tegenover ons met betrekking tot uw persoonsgegevens:

- Recht op informatie (art. 15 DS-GVO),

- Recht op rectificatie (art. 16 DS-GVO) of wissing (art. 17 DS-GVO),

- Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DS-GVO),

- Recht om toestemming in te trekken (art. 7, lid 3, DS-GVO).

- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie par. 3).

- Recht op informatie (art. 19 DS-GVO),

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DS-GVO).

(2) U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (art. 77 DS-GVO).

(3) Bij de verwerking van persoonsgegevens voor de vervulling van taken van algemeen belang (art. 6 (1) zin 1 lit. e DS-GVO) of voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (art. 6 (1) zin 1 lit. f DS-GVO), kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens. In geval van bezwaar moeten wij afzien van verdere verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij

- er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of

- de verwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. In geval van bezwaar moeten wij afzien van verdere verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

(4) Om uw rechten uit te oefenen (met uitzondering van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming), kunt u zich wenden tot het in § 1, lid 2, genoemde kantoor.3 Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website
(1) Als u onze website gebruikt voor louter informatieve doeleinden, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wilt oproepen, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO):

- IP-adres

- Datum en tijdstip van het verzoek

- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

- Inhoud opvragen (specifieke pagina)

- Toegangsstatus/HTTP-statuscode

- Hoeveelheid overgedragen gegevens

- Website vanwaar het verzoek afkomstig is

- Browser

- Besturingssysteem en zijn interface

- Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en via welke de entiteit die de cookie instelt (in dit geval, wij) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Zij dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO).


U kunt de cookie-instellingen in uw browser beheren en onder meer weigeren om cookies in het algemeen of voor onze website te aanvaarden en reeds geplaatste cookies verwijderen. Meer informatie hierover vindt u in het helpmenu van uw browser.

(3) Gebruik van cookies:

(a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:
- Tijdelijke cookies (voor dit doel b).

- Persistente cookies (c).

(b) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die het mogelijk maakt om verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie toe te wijzen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.
(c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.
(d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te aanvaarden. Wij wijzen u erop dat u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
e) Wij gebruiken cookies om u bij volgende bezoeken te identificeren als u een account bij ons hebt. Anders zou u zich bij elk bezoek opnieuw moeten aanmelden.


4 Gebruik van onze webwinkel
(1) Indien u in onze online shop een bestelling wenst te plaatsen, is het noodzakelijk dat u ons de persoonsgegevens verstrekt die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken en de overeenkomst te sluiten. Verplichte informatie die nodig is voor de verwerking van de overeenkomst is afzonderlijk gemarkeerd, andere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 6. 1 S. 1 lit. b DS-GVO.

Op basis daarvan worden uw betalingsgegevens ook doorgegeven aan de respectieve betalingsdienstaanbieder, afhankelijk van de betalingsmethode die u hebt gekozen. De betalingsdienstaanbieder is verantwoordelijk voor uw betalingsgegevens. Informatie over met name de verantwoordelijke instantie van de betalingsdienstaanbieders, de contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders en de categorieën persoonsgegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, kunt u vinden op het volgende internetadres.

Voor betalingen via PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg): https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Voor betalingen via directe bankoverschrijving: Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46 111 34 Stockholm Zweden): https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/

(2) Op grond van de handels- en belastingwetgeving zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Na twee jaar beperken wij echter de verwerking, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

(3) Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces versleuteld met behulp van TLS-technologie.


5 Gebruik van Google Analytics
(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren.

(2) Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.


(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in een verkorte vorm worden verwerkt, zodat een persoonsverwijzing kan worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie hebben, wordt deze dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens dus onmiddellijk gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(6) Informatie over de derde-verstrekker: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043 USA Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht privacybeleid: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


6 Door gebruiker gedefinieerde Facebook-doelgroepen
(1) De website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. ("Facebook"). Hierdoor kunnen op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook Ads") worden getoond aan gebruikers van de website wanneer zij het sociale netwerk van Facebook bezoeken of andere websites bezoeken die ook de procedure gebruiken. Op die manier streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u van belang is, om onze website voor u interessanter te maken.

(2) Via de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Facebook-server tot stand. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook door het gebruik van dit hulpmiddel verzamelt en informeren u daarom als volgt: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende webpagina van onze website hebt bezocht of op een van onze advertenties hebt geklikt. Als u bij een Facebook-dienst geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Facebook geregistreerd bent of niet inlogt, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificerende kenmerken te weten komt en opslaat.

(3) Deactivering van de "Facebook Custom Audiences"-functie is mogelijk voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich, zoals [a.u.b. toevoegen].

(4) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(5) Informatie van derden: Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; Facebook is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Hetzelfde geldt voor Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.
Meer informatie is hier te vinden: http://www.facebook.com/policy.php

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy.


7 Integratie van YouTube-video's
(1) Wij hebben YouTube-video's in ons online-aanbod geïntegreerd, die worden opgeslagen op http://www.YouTube.com en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over jou als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als je de video's niet afspeelt. Alleen als u de video's afspeelt, worden de onder punt 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Hierdoor kunnen wij u direct op onze website geschikte video's tonen en zo onze website gebruiksvriendelijker maken. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens verstrekt. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens gekoppeld worden aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van zijn website. Deze evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het leveren van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube is te vinden in het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


8 Nieuwsbrief
(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de verklaring van toestemming genoemd.

(2) Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij de door u gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw inschrijving te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

(3) De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te zenden. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

(4) U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt de herroeping kenbaar maken door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail, door een e-mail te sturen naar support@lefreya.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum staan vermeld.


9 Bewaartermijn
Tenzij wij uitdrukkelijk anders vermelden, bewaren wij persoonsgegevens zo lang er wettelijke bewaartermijnen zijn. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen wissen wij de gegevens indien wij ze niet langer nodig hebben om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen of indien wij ons niet kunnen beroepen op een rechtmatig belang om ze te blijven bewaren.